Generalități

Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România1 organizează în 2018 bienala timișoreană de arhitectură BETA2.

BETA însumează o serie de acțiuni, proiecte, evenimente și expoziții, structurate pe baza a 3 categorii: EDUCAȚIE, PROFESIE și ORAȘ.

Expoziția-concurs BETA 2018 reprezintă principalul eveniment al categoriei PROFESIE, care susține și promovează arhitectura de calitate în toate formele și manifestările sale, fiind concepută ca o interfaţă de relaţionare atât în cadrul profesiei, cât şi între profesie şi mediul socio-cultural în care aceasta activează.

Expoziția-concurs se va desfășura în perioada 6 iunie – 28 octombrie 2018 și va avea un caracter euroregional, prin deschiderea concursului în euroregiunea DKMT3, dar și la nivelul celor 3 țări: România, Ungaria și Serbia.

Organizarea concursului în acest format se bazează pe similaritățile de context din euroregiune, încurajând participarea la o scară mai largă și contribuind astfel la dezvoltarea unui dialog multilateral despre viitorul profesiei.

Concursul se desfășoară cu ajutorul platformei competition.betacity.eu, accesibilă în română și engleză, care conține toate materialele necesare înscrierii.

 • Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România își propune să comunice societății că arhitectura reprezintă un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. Filiala are ca obiective promovarea arhitecturii de calitate în toate formele și manifestările sale, crearea și susținerea unui mediu de interacțiune între corpul profesional, administrație, societate civilă și diverși stakeholderi, adaptarea educaţiei de arhitectură la tendinţele mediului socio-economic şi cultural, precum și promovarea identităţii culturale euroregionale în context național și internațional;
 • 2În 2018, BETA se află la cea de-a doua ediție, succedând BETA 2016, dar și cele 9 evenimente de format anual organizate de către Filiala Teritorială Timiș a OAR în perioada 2007-2015. BETA reflectă determinarea noastră, ca echipă și ca organizație profesională, de a modifica modul în care oamenii înțeleg și apreciază mediul construit, având ca scop final îmbunătățirea proceselor prin care ne construim orașele;
 • 3Euroregiunea DKMT este o regiune europeană de colaborare transfrontalieră (DKMT indicând teritoriul cuprins între Dunăre-Criș-Mureș-Tisa) care include, în prezent, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara din România, județele Csongrád și Bács-Kiskun din Ungaria și provincia Vojvodina din Serbia.

Categorii

Participanții își vor putea înscrie lucrările în următoarele 6 categorii competiționale:

 • 1. Spațiu construit
 • 2. Spațiu interior
 • 3. Spațiu public
 • 4. Lucrări de licență
 • 5. Inițiative / Experimente / Viziuni în arhitectură
 • 6. Text de arhitectură

Eligibilitate șI condiții de participare

3.1. Condiții generale de participare

Sunt eligibile lucrări4 care se încadrează în cele 6 categorii competiționale și care îndeplinesc următoarele condiții:
– pentru categoriile 1, 2 și 3 se pot înscrie lucrări finalizate în perioada iulie 2016 – iulie 2018, care fie sunt situate în euroregiunea DKMT, fie aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT;
– pentru categoriile 4 și 5 se pot înscrie lucrări finalizate în perioada iulie 2016 – iulie 2018, care fie au fost realizate în România, Ungaria sau Serbia, fie aparțin unor autori cu domiciliul stabil oriunde în România, Ungaria sau Serbia;
– pentru categoria 6 se pot înscrie eseuri finalizate în perioada 2016-2018, care aparțin unor autori cu domiciliul stabil oriunde în România, Ungaria sau Serbia.

Aceeași lucrare nu va fi înscrisă în mai multe categorii, excepție făcând lucrările în care se pot delimita domenii diferite de intervenție, aparținând unor autori diferiți. În cazul în care o lucrare este prezentată în mai multe categorii, decizia de încadrare (păstrare în cadrul tuturor categoriilor în care a fost înscrisă sau excludere din cadrul unor categorii) aparține organizatorilor.

Participantul declară, în mod implicit, prin înscrierea de lucrări în concurs, că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora și își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra tuturor materialelor înscrise. De asemenea, în cazul în care se dovedește în termen de 1 an de la înmânarea unui premiu că deținătorul acestuia nu posedă drepturi de autor asupra lucrării premiate, suma oferită ca premiu se va returna organizatorului.

Drepturile de autor asupra materialelor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora, care își exprimă în mod expres acordul pentru ca organizatorii concursului să stocheze, comunice, publice și distribuie materialele înscrise în concurs, cât și informațiile privitoare la autorii acestora, fără nici o restricție de fond sau de formă, atât în cadrul bienalei, cât și pe parcursul unor viitoare evenimente sau manifestări, în scopul susținerii și promovării lucrării, a autorului și a actului de creație în arhitectură.

Pentru a fi incluse în expoziția-concurs BETA 2018, toate lucrările trebuie să respecte condițiile tehnice menționate în capitolul 4. Înscriere din prezentul Regulament. În caz contrar, organizatorii au dreptul de a descalifica din concurs lucrările care prezintă abateri.

Toate textele predate în ambele faze ale concursului trebuie să fie redactate bilingv, obligatoriu în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (respectiv română-engleză, maghiară-engleză, sârbă-engleză).

Organizatorii concursului nu își asumă în nici un fel responsabilitatea în cazul în care terțe părți vor descărca / utiliza materialele de pe site-ul concursului sau din alte surse.

Membrii juriului, precum și partenerii, angajații sau rudele de gradul I ale acestora, pot participa la concurs doar cu lucrări care se încadrează în categoriile pe care aceștia nu le jurizează.

Membrii echipei de organizare nu pot participa la concurs (a se consulta capitolul 9. Organizator).

 

3.2. Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Participanții, prin înscrierea la expoziția-concurs BETA 2018, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor personale așa cum au fost furnizate organizatorului.

Organizatorul asigură participanții că va prelucra datele acestora în mod onest și transparent, exclusiv în interesul profesional al ambelor părți, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene (GDPR).

Prin înscrierea în concurs, participantul declară că a citit și este de acord cu totalitatea prevederilor din prezentul Regulament.

 

3.3. Condiții specifice de participare

În categoria 1. Spațiu construit:
– se pot înscrie clădiri finalizate în perioada iulie 2016 – iulie 2018, inclusiv intervenții5 pe clădiri existente cu sau fără valoare patrimonială, din domenii precum locuire6, comercial7, servicii8, instituțional9, cultural10 și patrimoniu11;
– sunt eligibili arhitecți și conductori arhitecți, care au dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia;
– în această categorie se pot înscrie lucrări care fie sunt situate în euroregiunea DKMT, fie aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT;

 

În categoria 2. Spațiu interior:
– se pot înscrie spații finalizate în perioada iunlie 2016 – iulie 2018: amenajări interioare / iluminat interior / scenografie (spații ale spectacolului);
– sunt eligibili absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din domenii precum arhitectură, arhitectură de interior, design, mobilier, arte decorative, scenografie, iluminat, cu diplome sau atestate recunoscute în țările de proveniență și de organizațiile profesionale de profil;
– în această categorie se pot înscrie lucrări care fie sunt situate în euroregiunea DKMT, fie aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT.

 

În categoria 3. Spațiu public:
– se pot înscrie lucrări finalizate în perioada iulie 2016 – iulie 2018, dintre care amenajări peisagere, proiecte de masterplan, planificare teritorială, revitalizări / restructurări ale unor zone din mediul urban / rural, piețe, zone pietonale, parcuri, spații publice temporare, instalații, pavilioane, care sunt realizate de arhitecți, conductori arhitecți, urbaniști sau peisagiști, care au dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia;
– se pot înscrie lucrări de artă din spațiul public, finalizate în perioada iulie 2016 – iulie 2018, care sunt realizate de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din domeniul arhitecturii, artelor plastice, artelor vizuale, artelor decorative, design-ului, istoriei și criticii de artă, inclusiv din domeniul noilor medii şi tehnologii bazate pe foto-video şi prelucrarea informaţională a imaginii, cu diplome și atestate recunoscute în țările de proveniență și de organizațiile profesionale de profil;
– se pot înscrie lucrări de infrastructură, finalizate în perioada iulie 2016 – iulie 2018, dintre care lucrări de accesibilitate / infrastructură verde / infrastructură tehnologică / rețele de transport (inclusiv depouri și garaje) / rețele stradale (străzi și profile stradale, poduri, pasaje rutiere, pasarele), care sunt realizate de corpul profesional12;
– în această categorie se pot înscrie lucrări care fie sunt situate în euroregiunea DKMT, fie aparțin unor autori cu domiciliul stabil în euroregiunea DKMT.

 

În categoria 4. Lucrări de licență:
– se pot înscrie proiecte de finalizare a studiilor de licență din domeniul arhitecturii și/sau urbanismului, realizate în anii universitari 2016-2017 sau 2017-2018;
– sunt eligibili absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior: universități / facultăți / departamente de arhitectură și / sau urbanism din România, Ungaria sau Serbia.

 

În categoria 5. Inițiative / Experimente / Viziuni în arhitectură:
– se pot înscrie proiecte realizate sau speculative din perioada iulie 2016 – iulie 2018, dintre care proiecte culturale / educație de arhitectură / inițiative participative / politici publice, care sunt realizate de corpul profesional12, de administrație13 sau de societatea civilă14;
– se pot înscrie proiecte arhitecturale speculative care reinterpretează rolul arhitecturii (proiecții pentru viitorul arhitecturii): viziuni / strategii / teorii / programe / concursuri, care au fost realizate în perioada iulie 2016 – iulie 2018 de către arhitecți, conductori arhitecți sau urbaniști, care au dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia, precum și colective coordonate de aceștia;
– în această categorie se pot înscrie proiecte realizate / speculative care fie au fost realizate în România, Ungaria sau Serbia, fie aparțin unor autori cu domiciliul stabil oriunde în România, Ungaria sau Serbia.

 

În contextul BETA 2018, categoria 6. Text de arhitectură încurajează discursul teoretic și critic în jurul tematicii „Locuirea colectivă, între produs și proces”15.

În prezent, locuirea de masă devine, din ce în ce mai mult, un produs vandabil, intens promovat și împachetat. Procesul ce caracterizează însă acest produs nu se încheie odată cu vânzarea sa, fiind rezultatul unui mecanism complex, definit de o serie de „voci” cu perspective și interese diverse: administrația, dezvoltatorul, arhitectul și utilizatorul / locuitorul.
Din privirile critice asupra celor două ipostaze (locuirea ca produs și locuirea ca proces) se pot desprinde teme de dezbatere transversale privind locuirea colectivă, precum:
– nevoia și dreptul la locuire: diversitate vs. segregare, accesibilitate vs. inaccesibilitate (preț);
– calitatea proiectului: individualitate în comunitate, spațiu vs. suprafețe, flexibilitate, utilizări mixte, relația cu natura, satisfacția locuirii;
– raționalitatea economică: raportul calitate-preț; ce se află în spatele prețului locuinței?;
– marketing vs. realitate; produs vandabil și nevandabil astăzi;
– profilul locuitorului: tipuri de familii atunci și acum, utilizare în timp;
– relația cu orașul: izolare vs. deschidere, periferie vs. centru, fond construit vechi vs. fond nou, densitate, facilități, vecinătăți, acces;
– politici de locuire, investiții și dezvoltare urbană etc.

Sunt invitați să reflecteze asupra calității locuirii colective contemporane, prin prisma locuirii ca produs și a locuirii ca proces, atât cei care activează în domeniul arhitecturii și urbanismului (arhitecți, urbaniști, cadre universitare sau studenți / masteranzi / doctoranzi ai universităților / facultăților / departamentelor de arhitectură și / sau urbanism), cât și cei activi în domenii conexe (sociologi, psihologi, critici, teoreticieni, filosofi etc.).

Se pot înscrie eseuri în categoria TEXT DE ARHITECTURĂ doar de către autori cu domiciliul stabil în România, Ungaria sau Serbia.

 • 4prin lucrări se vor înțelege proiecte (realizate sau speculative) / eseuri de arhitectură;
 • 5prin intervenții se vor înțelege reconversii sau extinderi ale unor clădiri existente;
 • 6locuințe unifamiliale / colective;
 • 7clădiri comerciale / de birouri / cu funcțiuni mixte / industriale;
 • 8hoteluri, restaurante, baruri, cluburi, clădiri wellness / recreație;
 • 9instituții publice sau de interes public care fac parte din următoarele domenii: socio-cultural (învățământ / sănătate / asistență socială / sport și tineret), apărarare națională (unități militare / unități de învățământ specializate), ordine publică (unități de poliție / unități de pompieri), autoritate publică (instituții ale administrației publice centrale / instituții locale (primării, prefecturi, instituții judecătorești), turism (centre de informare turistică / instituții de turism), alte domenii (instituții de protecție a mediului, de gospodărire a apelor, instituții specializate în cercetare);
 • 10biblioteci, muzee, teatre, cinematografe, biserici;
 • 11reabilitare, reconversie, restaurare, consolidare;
 • 12prin corp profesional ne referim la o serie de profesii responsabile de proiectarea, construirea și buna întreținere a mediului construit: arhitecți, urbaniști, peisagiști, ingineri (structuriști, instalatori, electricieni, de trafic etc.), restauratori, constructori, inclusiv specialiști din domeniul IT, având dreptul de a profesa în conformitate cu legislația în vigoare a țării în care își exercită profesia;
 • 13prin administrație ne referim la toți acei membri ai comunității, angajați ai statului, care au responsabilitatea de a administra mediul construit prezent și viitor;
 • 14prin societate civilă ne referim la membrii societății care nu fac parte nici din corpul profesional și nici din cel administrativ și care influențează și sunt influențați zilnic de mediul construit (forme asociative de tip apolitic constituite conform legislației în vigoare a țării de proveniență, care intervin pe lângă factorii de decizie, pe lânga instituţiile statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării drepturilor şi intereselor unor grupuri de cetăţeni pe care îi reprezintă);
 • 15Prin tematica propusă, categoria 6.Text de arhitectură se racordează la expoziția „Despre Locuire” – punctul focal al bienalei, care își propune să promoveze dezbaterea la nivelul întregii societăţi a subiectului locuirii.

Înscriere

În funcție de categorie, procedura de înscriere și calendarul diferă. Astfel, se vor considera următoarele indicații pentru înscrierea în categoriile 1-5 și, separat, pentru înscriere în categoria 6.Text de arhitectură.

 

4.1. Înscriere categorii 1-5

Înscrierea constă în completarea online a formularului disponibil pe pagina competition.betacity.eu/inscriere, precum și:
a. atașarea unui fișier conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului);
b. atașarea unui fișier conținând copia după actul de identitate al participantului;
c. atașarea unor materiale (imagini, texte de prezentare și piese ale lucrării, precum și date de prezentare ale autorului / biroului / colectivului) în scopul promovării și publicării lucrării în publicațiile de specialitate.

a.1. Fișierul conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului) se va completa după un model cadru (layout) pus la dispoziție pe website-ul concursului, sub denumirea de LAYOUT 1 /  LAYOUT 2 /  LAYOUT 3 / LAYOUT 4 / LAYOUT 5, care se poate descărca din secțiunea de descriere Categorii – competition.betacity.eu/categorii, fiind diferit pentru fiecare categorie în parte.

a.2. Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare a lucrării (panoul proiectului).

a.3. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea lucrării de către organizatori.

a.4. Fișierul conținând prezentarea lucrării va conține:
– date, text explicativ redactat bilingv – în limba engleză și în limba maternă a aplicantului (RO/ HU/ SRB);
– plan de situație (obligatoriu pentru categoriile 1 și 3);
– planurile nivelurilor cu legende;
– secțiuni caracteristice;
– opțional: fațade, detalii, axonometrii, perspective, scheme conceptuale, piese de analiză etc.;
– imagini (fotografii sau vizualizări ale lucrării, fotografii ale machetei, etc.);
– codul de identificare al lucrării.

a.5 Fiecare lucrare va fi identificată pe baza unui cod format din 3 litere și 2 cifre la alegerea participantului (de exemplu ABC12, XYZ32, XOY00 etc.), care se va menționa atât în fișierul conținând prezentarea lucrării, cât și în cadrul formularului de înscriere.

a.6. Fișierul conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului) se va atașa în cadrul formularului de înscriere online în 2 variante:
– pentru print – format JPG, dimensiune A0 (841 x 1189 mm), 200 dpi, denumit după modelul: PRINT_ABC12_CATEGORY NAME;
– pentru web – format JPG, rezoluție de 2000 x 2828 pixeli, denumit după modelul: WEB_ABC12_CATEGORY NAME.

a.7. Fișierele conținând prezentarea lucrării se vor printa de către organizatori pe un suport rigid și se vor expune în cadrul expoziției concursului (pentru perioada și locul expunerii se va consulta capitolul 8. Calendar – 8.1. Calendar categorii 1-5).

a.8. În elaborarea fișierului conținând prezentarea lucrării (panoul proiectului), participanții se vor asigura că oferă toate informațiile necesare pentru a înțelege lucrarea în ansamblui ei, facilitând astfel procesul de jurizare.

b.1. Fișierul conținând copia după actul de identitate se va atașa în format JPG și va avea o dimensiune maximă de 3MB.

b.2. Atașarea fișierului conținând copia după actul de identitate este obligatorie. Acesta se va folosi de către organizatori strict pentru identificarea autorului și pentru verificarea condițiilor de eligibilitate.

c.1. Transmiterea pentru publicare și în scopul promovării a următoarelor materiale:
– 3 imagini ale lucrării – fotografii sau vizualizări ale proiectului, format JPG, dimensiuni: A4 portrait / A5 landscape (300 dpi, dimensiune maximă de 3MB/imagine), denumite după modelul: PUBLICATION_IMG_ABC12_CATEGORY NAME_image number;
– scurt text de prezentare a lucrării, redactat bilingv (în limba engleză și în limba maternă a aplicantului – RO/ HU/ SRB), incluzând și date tehnice (maxim 2500 de caractere cu tot cu spații / limbă);
– planuri, secțiuni, fațade, schițe etc., care împreună oferă o imagine de ansamblu a lucrării – format PDF, dimensiuni: A4 portrait / A3 landscape la 300 dpi, denumite după modelul: PUBLICATION_DRAWINGS_ABC12_CATEGORY NAME_drawing name;
– o fotografie autor / birou / colectiv – format JPG, pătrat cu latura de 15 cm la 300 dpi, denumită după modelul: PUBLICATION_CV_IMG_ABC12_CATEGORY NAME;
– scurt text de prezentare a autorului / biroului / colectivului redactat bilingv (în limba engleză și în limba maternă a aplicantului – RO/ HU/ SRB), de maxim 1000 de caractere cu tot cu spații / limbă, care se va completa în cadrul formularului de înscriere online.

Toate materialele menționate mai sus se vor atașa în cadrul formularului de înscriere online – competition.betacity.eu/inscriere.

În situația în care participanții întâmpină dificultăți cu privire la procedura de înscriere, aceștia pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia: e-mail: contact@betacity.eu / tel. +40 728 226 593.

Predarea se consideră validă odată cu primirea mesajului de confirmare de la organizatori, în termen de maxim 1 oră de la înscriere.

 

4.2. Înscriere categoria 6.Text de arhitectură
Înscrierea constă în completarea formularului online specific categoriei 6.Text de arhitectură, disponibil pe pagina competition.betacity.eu/inscriere, precum și în:
a. atașarea eseului;
b. atașarea unei copii după un act de identitate din care reiese că participantul are domiciliul stabil în România, Ungaria sau Serbia.

a.1. Eseul se va redacta respectând modelul cadru (LAYOUT 6), care se poate descărca din secțiunea de descriere a categoriei 6. Text de arhitectură – competition.betacity.eu/categorii.

a.2. Este obligatorie, pentru toți participanții, folosirea modelului cadru (layout-ului) de prezentare specific categoriei 6.Text de arhitectură.

a.3. Nerespectarea modelului cadru (layout-ului) de prezentare duce la descalificarea eseului de către organizatori.

a.4. Eseul se va înscrie sub forma unui document PDF, având o dimensiune maximă de 5MB și va respecta următoarele:
– prima pagină va conține numele autorului, titlul eseului și un rezumat de maxim 1000 de caractere cu spații (abstract);
– corpul de text se va încadra în 20000 de caractere cu spații (font 12, Arial, spațiere 1.15);
– textul se va redacta obligatoriu în limba engleză;
– se va folosi sistemul de citare „Oxford” – trimitere la sursă cu opțiunea notă de subsol; regulile acestui sistem de citare le puteți consulta aici;
– textul poate fi însoțit de imagini (ilustrații, scheme, fotografii); fiecare imagine va avea indicat autorul; toate drepturile de autor asupra imaginilor vor fi gestionate de către participanți.

a.5. Eseul va fi identificat pe baza unui cod format din 3 litere și 2 cifre la alegerea participantului (de exemplu ABC12, XYZ32, XOY00 etc.). Codul de identificare va fi integrat în denumirea fișierului eseului, respectând modelul: REGISTRATION_ABC12_ARCHITECTURE ESSAYS.

Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare de la organizatori, în termen de maxim 1 oră de la înscriere.

Contestații

5.1. Depunere contestații

Solicitanții nemulțumiți pot depune contestații doar în legătură cu analiza preliminară.

Analiza preliminară se referă la gestionarea de către secretariatul concursului a materialelor încrise (verificarea atașamentelor, consemnarea abaterilor, întocmirea unui proces verbal, publicarea procesului verbal pe website-ul concursului).

Pentru perioada depunerii contestațiilor se va consulta capitolul 8. Calendar.

Contestațiile privind analiza preliminară de către secretariatul concursului se vor depune online, pe adresa de mail contact@betacity.eu.

Contestațiile se vor depune sub forma unui document PDF, format A4, redactat în limba engleză.

În formularea contestației, pe lângă motivul depunerii acesteia, se va specifica numele participantului și codul lucrării înscrise în concurs (a se consulta capitolul 4. Înscriere din prezentul Regulament).

 

5.2. Soluționare contestații
Contestațiile depuse în perioada anunțată de către organizatori (a se consulta capitolul 8. Calendar) se vor evalua de către o comisie formată din 3 membri, din rândul cărora se va alege un președinte.

Rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, se afișează pe site-ul concursului în secțiunea Noutăți, în data stabilită prin calendar (a se consulta capitolul 8. Calendar).

Pentru componența secretariatului concursului, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor se va consulta capitolul 9. Organizator.

Jurizare

Lucrările înscrise în concurs vor fi evaluate de către 2 jurii, grupate în funcție de cele 6 categorii.

Componența juriilor s-a stabilit de către echipa de organizare a expoziției-concurs BETA 2018, ținând cont de orientarea profesională și de experiența în domeniile enunțate prin categorii.

 

6.1. Componența juriilor
Juriul 1 va evalua lucrările înscrise în categoriile 1.Spațiu construit, 2.Spațiu interior, 3.Spațiu public, 4.Lucrări de licență și 5. Inițiative / Experimente / Viziuni în arhitectură și va avea următoarea componență:
Attila Kim
Grozdana Šišović
Irina Cristea
Levente Szabó
– Oana Stănescu

Juriul 2 va evalua lucrările înscrise în categoria 6.Text de arhitectură și va avea următoarea componență:
Catherine Slessor
Ethel Baraona Pohl
Tamar Shafrir

 

6.2. Procesul de jurizare
Procesul de jurizare se va desfășura cu participarea tuturor membrilor titulari, pentru fiecare din cele 2 jurii.

Programul de desfășurare a deliberărilor, precum și criteriile de jurizare se vor stabili de către fiecare juriu în parte.

Fiecare juriu va alege un președinte dintre membri săi și va evalua lucrările conform criteriilor și metodologiei de lucru stabilite de comun acord.

Fiecare juriu va fi asistat, pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de jurizare, de către un secretar fără drept de vot, care va contrasemna procesele verbale semnate de toți membrii juriului și va asigura buna desfășurare a deliberărilor.

La finalul deliberărilor, fiecare juriu va întocmi și înainta către organizatori un proces verbal care va conține rezultatele concursului, în corelație cu ansamblul de criterii de jurizare.

Pentru categoriile 1-5, jurizarea se desfășoară în 2 etape: jurizare online (în urma căreia va rezulta o listă cu lucrările nominalizate, care vor face parte din expoziție) și jurizare publică (în care lucrările nominalizate se vor prezenta de către autorii acestora în fața juriului, cu public, în Timișoara). Pentru perioadele de jurizare se va consulta capitolul 8. Calendar.

Prezentarea lucrărilor nominalizate are rolul de a facilita înțelegerea acestora în ansamblu (la nivel de proces, decizii etc.) de către juriu (în vederea evaluării finale) și publicul prezent. Detaliile privind suportul prezentării se vor comunica ulterior, pe website-ul concursului (în secțiunea Noutăți), precum și pe e-mail, către autorii lucrărilor nominalizate.

Pentru a facilita prezentarea lucrărilor nominalizate, organizatorii vor deconta cheltuielile de transport pentru reprezentanții echipelor de proiect, care care nu locuiesc în Timișoara, dar care se deplasează în Timișoara din România, Ungaria sau Serbia, pentru a susține prezentări.

Susținerea lucrărilor nominalizate de către autorii acestora în fața juriului, cu public, nu este obligatorie. În eventualitatea în care participanții ale căror lucrări au fost nominalizate în urma jurizării online nu pot participa, din varii motive, la susținerea publică a acestora, aceștia își asumă toate consecințele care pot apărea în procesul de jurizare.

Pentru categoriile 1-5, în etapa jurizării online juriul are și rolul unor curator, având posibilitatea de a încadra lucrările în subcategorii, de a le evalua pe baza unor criterii specifice (pe care acesta le va prezenta), precum și de a le premia în consecință: de exemplu, în eventualitatea unei situații în care se vor înscrie un număr mare de lucrări în categoria 1.SPAȚIU CONSTRUIT, dintre care un procent semnificativ de lucrări de locuințe unifamiliale, juriul poate considera compunerea subcategoriei 1.1.LOCUINȚE UNIFAMILIALE, în care să încadreze toate lucrările care întrunesc caracteristici comune acestei subcategorii; în acest caz, restul lucrărilor pot face subiectul unei alte subcategorii sau pot rămâne în categoria mare, în care au fost înscrise.

Pentru categoria 6. TEXT DE ARHITECTURĂ, jurizarea se va desfășura într-o singură etapă (a se consulta Calendarul categoriei 6.Text de arhitectură din capitolul 8. Calendar).

Juriile își rezervă dreptul de a nu acorda premii sau nominalizări la oricare dintre categorii, în cazul în care acestea nu corespund nivelului stabilit prin cerințele de jurizare. De asemenea, juriile pot stabili împărțirea premiului unei categorii la mai mulți competitori, acordarea a mai mult de un premiu sau acordarea doar a unor mențiuni.

Hotărârile juriilor nu pot face obiectul niciunor contestații, ele fiind definitive și irevocabile.

În situații excepționale, atunci când unul dintre membrii juriului nu își poate îndeplini obligațiile, indiferent din ce motive, organizatorii își asumă responsabilitatea de a găsi un înlocuitor / membru supleant.

Premii

Premiile expoziției-concurs BETA 2018 sunt în valoare totală de 12.000 euro.

Sunt considerate 6 premii a câte 1000 de euro și 12 mențiuni a câte 500 de euro, respectiv 1 premiu și 2 mențiuni pentru fiecare categorie*.

Juriul va decide, în final, modul de distribuție a acestor premii și mențiuni, inclusiv numărul acestora, cu respectarea încadrării în valoarea totală.

 • *Toate sumele acordate ca premii sunt brute și vor fi impozitate conform Codului Fiscal în vigoare.

Calendar

8.1. Calendar categorii 1-5

6 Iunie: Lansare concurs
6 Iunie – 2 Iulie: Adresare întrebări
3 – 5 Iulie: Elaborare răspunsuri la întrebări
6 Iulie: Publicare răspunsuri la întrebări
1 August, ora 24:00 a României (GMT+3H): Termen limită predare
2 – 12 August: Analiză preliminară (gestionarea de către secretariatul de concurs a materialelor înscrise)
13 August: Rezultate analiză preliminară
13 – 17 August: Înregistrare contestații (online) privind analiza preliminară a lucrărilor de către secretariatul concursului
18 – 21 August: Soluționare contestații
22 August: Rezultate contestații; Publicare listă finală lucrări supuse jurizării
23 August – 11 Septembrie: Preselecție; Jurizare online
12 Septembrie: Rezultate preselecție; Publicare listă lucrări nominalizate
7 Octombrie: Vernisaj expoziție-concurs BETA în spațiul public
7 – 21 Octombrie: Expunerea lucrărilor nominalizate în spațiul public
25-26 Octombrie: Susțineri publice ale lucrărilor nominalizate de către autorii acestora, în fața juriului
25-27 Octombrie: Jurizare finală în urma susținerilor
27 Octombrie: Conferințe juriu
28 Octombrie: Rezultate finale (nominalizări/ mențiuni/ premii); Gala de premiere

 

8.2. Calendar categoria 6.Text de arhitectură

6 Iunie: Lansare concurs
6 Iunie – 2 Iulie: Adresare întrebări
3 – 5 Iulie: Elaborare răspunsuri la întrebări
6 Iulie: Publicare răspunsuri la întrebări
16 Septembrie, ora 24:00 a României (GMT+3H): Termen limită predare
17 Septembrie: Analiză preliminară (gestionarea de către secretariatul de concurs a materialelor înscrise)
18 Septembrie: Rezultate analiză preliminară
19 – 21 Septembrie: Înregistrare contestații
22 – 23 Septembrie: Soluționare contestații
24 Septembrie: Rezultate contestații; Publicare listă finală lucrări supuse jurizării
25 Septembrie – 14 Octombrie: Jurizare online
15 Octombrie: Rezultate jurizare; Publicare listă lucrări nominalizate
27 Octombrie: Conferință Catherine Slessor
28 Octombrie: Rezultate finale (nominalizări/ mențiuni/ premii); Gala de premiere

Organizator

Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din România.

Datele de contact ale Organizatorului sunt:
str. Diaconu Coresi 12, cod poștal 300558, Timişoara
tel. +40 728 226 593
e-mail: contact@betacity.eu, secretariat@oartimis.ro

Secretariat concurs:
Alexandra-Maria Rigler
Sandra Andrei
Oana Simionescu

Comisie soluționare contestații:
Roxana Pătrulescu
Andreea Duminică
Mariana Nedela